Registrering
Efte du har registreret dig kan du frit begynde at bestille varer, produkter og services. Efter hver bestilling vil du modtage en bestillingsbekræftigelse, og har ligeledes adgang til al relevant information vedrørende dine bestillinger via din konto-side.
Vær venligst sikker på at du har adgang til din emailadresse som du registrerer dig under. I fald du ikke modtager dine email bekræftigelser, så kontakt os venligst.

Betaling for kunder med en My2Base Holiday Homes Kunde Konto:
I fald du er kunde hos My2Base Holiday Home vil alle dine bestillinger blive faktureret din My2Base Konto.

Betaling, andre
I fald du ikke har en My2Base Kunde Konto vil du blive bedt om at betale med kredit kort. De fleste typer kredit kort accepteres og alle betalinger foregår via PayPals sikrede betalingssystem. Vær opmærksom på at en registrering af en konto i  Online shoppen ikke er det samme som en My2Base Kunde Konto. 

Hvad er en My2Base Kunde Konto?
Ejere af en ferielejlighed i Tyrkiet og som bruger My2Base til at tage sig af deres feriebolig, har alle en My2Base Kunde Konto. Kunderne indbetaler her efter et depositum på kontoen. Her fra betales efterfølgende el- og vandregninger samt bestillinger gjort via Online Shoppen. Ligeledes føres opsyn med ferieboligen med videre.
I fald du er ejer af en feriebolig i Tyrkiet og gerne vil have en My2Base Kunde Konto, så skriv venligst til contact@my2base.com